Polityka prywatności

 

Zasady ochrony danych

Ochrona i bezpieczeństwo danych klientów i użytkowników są dla nas priorytetem. Dlatego też bardzo ważna jest dla nas ochrona danych osobowych podczas wszystkich operacji handlowych. Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji stanowią elementy polityki naszej firmy.

Informacja o gromadzeniu danych osobowych

Poniżej znajdują się informacje na temat gromadzenia danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, na podstawie których można zidentyfikować osobę fizyczną, czy to bezpośrednio na podstawie imienia i nazwiska, czy pośrednio na podstawie dodatkowych informacji.

Zgodnie z art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), administratorem danych jest Lisner Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Strzeszyńska 38/42, 60-479 Poznań, tel. (+48 61) 84 95 501.
Z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się mailowo rodo@lisner.com.pl lub wysyłając korespondencję na nasz adres pocztowy z dopiskiem „Do pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych“.

W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem e-maila lub formularza kontaktowego zapisujemy przekazane przez Państwa dane (adres mailowy, ew. imię, nazwisko i numer telefonu), aby odpowiedzieć na Państwa pytania. Związane z tym dane usuwamy, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne, lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli prawo przewiduje obowiązki związane z przechowywaniem danych.

Prawa przysługujące Użytkownikowi

W zakresie danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
– prawo do informacji,
– prawo do poprawiania lub usuwania danych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania,
– prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– prawo do przenoszenia danych.
(2) Dodatkowo mają Państwo prawo wnieść do organu nadzorczego skargę
w sprawie przetwarzania przez nas swoich danych osobowych.

Gromadzenie danych osobowych przez naszą stronę internetową

W przypadku korzystania ze strony w celach czysto informacyjnych, a więc jeśli nie rejestrują się Państwo lub jeśli w inny sposób nie przekazują informacji, to gromadzimy tylko te dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer. Jeśli chcą Państwo obejrzeć naszą stronę internetową, wówczas gromadzimy następujące dane, które są dla nas niezbędne z technicznego punktu widzenia, aby wyświetlić Państwu stronę i zapewnić stabilność i bezpieczeństwo (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO):
– adres IP,
– data i godzina zapytania,
– różnica stref czasowych w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT),
– treść żądania (konkretna strona),
– status dostępu/kod odpowiedzi HTTP,
– przesłana ilość danych,
– strona internetowa, z której pochodzi zapytanie,
– przeglądarka internetowa,
– system operacyjny i jego powierzchnia,
– język i wersja oprogramowania przeglądarki.
Dodatkowo podczas korzystania z naszej strony internetowej oprócz ww. danych na Państwa komputerze zapisywane są tzw. ciasteczka (ang. cookies). Ciasteczka to małe pliki tekstowe przyporządkowane do używanej przez Państwa przeglądarki internetowej, zapisywane na Państwa dysku twardym, dzięki którym do miejsca
w którym umieszczane są ciasteczka (w tym przypadku przez nas), napływają określone informacje. Ciasteczka nie mogą uruchamiać żadnych programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Służą one do przygotowania efektywniejszej oferty internetowej, która będzie także bardziej dla Państwa przyjazna.

Wykorzystanie ciasteczek

Strona korzysta z następujących rodzajów ciasteczek, których zakres i sposób funkcjonowania zostanie poniżej wyjaśniony:

– ciasteczka czasowe (ang. transient cookies),
– ciasteczka trwałe (ang. persistent cookies).

Ciasteczka czasowe są automatycznie usuwane w chwili zamknięcia przeglądarki. Należą do nich zwłaszcza tzw. ciasteczka sesyjne (ang. session cookies). Zapisują one tzw. ID sesji, który pozwala przyporządkować do wspólnej sesji różne zapytania Państwa przeglądarki. Umożliwia to ponowną identyfikację Państwa komputera w przypadku powrotu na naszą stronę. Ciasteczka sesyjne są usuwane w chwili wylogowania lub zamknięcia przeglądarki.

Ciasteczka trwałe usuwane są automatycznie po określonym czasie, który może być różny w zależności od rodzaju ciasteczka. Ciasteczka można w każdej chwili usunąć w ustawieniach przeglądarki w zakładce „Prywatność i bezpieczeństwo”.

Ustawienia przeglądarki można skonfigurować odpowiednio do potrzeb i np. zablokować akceptację tzw. ciasteczek stron trzecich (ang. third party cookies) lub wszystkich ciasteczek. Zwracamy jednak uwagę na to, że ewentualnie w takim wypadku nie można korzystać z wszystkich funkcji strony.

Korzystamy z ciasteczek, aby móc Państwa zidentyfikować w przypadku kolejnych wizyt na stronie, jeśli posiadają Państwo u nas konto. W przeciwnym wypadku musieliby Państwo logować się za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę.

Narzędzia analityczne

Strona korzysta z narzędzia analitycznego Google Analytics, usługi służącej do analizy statystyk stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”).

Google Analytics korzysta z tzw. ciasteczek (ang. cookies), plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania ze strony. Generowane przez ciasteczka informacje na temat korzystania ze strony są z reguły przesyłane na serwer Google znajdujący się w USA i tam są też zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji adresu IP na naszej stronie, firma Google skróci najpierw Państwa adres IP w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących sygnatariuszami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google znajdujący się w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora naszej strony internetowej firma Google będzie korzystać z tych informacji w celu dokonania analizy korzystania ze strony, przygotowania raportów o aktywności na stronie internetowej i w celu świadczenia na rzecz operatora strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Firma Google nie łączy adresu IP przesyłanego przez przeglądarkę w ramach Google Analytics z innymi danymi. Zapisywanie ciasteczek można zablokować stosując odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim wypadku nie można w pełni korzystać z wszystkich funkcji strony internetowej. Poza tym mogą Państwo zablokować gromadzenie przez Google danych generowanych przez ciasteczka i dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google przez pobraniei zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod linkiem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Gromadzenie danych przez Google Analytics mogą Państwo zablokować klikając w link. Wówczas zostanie umieszczone ciasteczko opt-out, które zablokuje w przyszłości gromadzenie danych w trakcie wizyty na stronie internetowej.

Dezaktywacja Google Analytics

Więcej informacji dotyczących warunków korzystania ze strony internetowej i ochrony danych znajduje się pod adresem www.google.com/analytics/terms/de.html lub pod adresem www.google.de/intl/de/policies/. Zwracamy uwagę, że w celu zapewnienia zanonimizowanego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowanie IP) na tej stronie internetowej Google Analytics zostało rozszerzone o kod „anonymizeIp“.